Skatteverkets förakt för små företag

 

”Med mycket föråldrade uppgifter och bristande konsekvensanalys försöker Skatteverket skapa utrymme för mer och ökande kontroller via personalliggare i fler verksamheter, kontroller som går långt utöver vad våra grannländer har. Här i motsats till exempelvis Danmark, utgår man ifrån att alla företagare är skurkar och ska kontrolleras och inte bara dem som man misstänker för brott. Detta är kollektiv bestraffning! ”

Erik Sjölander
Styrelseledamot
Småföretagarnas Riksförbund

Källa: Skatteverkets förakt för små företag